< Terug

'Forse investering sociaal domein Elburg'

DATUM: 06-10-2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg stelt de gemeenteraad voor om fors te investeren in veranderingen in het sociaal domein en stelt de raad voor om het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein te behandelen. Wethouder Willem Krooneman (CU): "Dit plan zorgt voor een meer integrale aanpak van de veranderingen. We halen zoveel mogelijk de schotten tussen de regelingen weg, zonder nieuwe schotten te plaatsen. Om het veranderingsproces te stimuleren vragen we de gemeenteraad om voor de komende twee jaar € 200.000 ter beschikking te stellen. Het voorstel is om hiervoor de reserve sociaal domein aan te spreken." Het is de verwachting dat de gemeenteraad het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein bespreekt op 23 november 2015.

Volgens Wethouder Willem Krooneman geeft het nieuwe plan een antwoord op een complex vraagstuk: "Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met de veranderingen in het sociaal domein die we sinds januari 2015 op ons bordje hebben gekregen? Ons voorstel is om in te steken op het vroegtijdig signaleren en oppakken van problemen en op de inzet van talenten bij individuele burgers. We willen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die in samenleving en maatschappelijke organisaties aanwezig zijn."

Het hebben van vertrouwen in burgers en maatschappelijke organisaties vormt een belangrijke voorwaarde om geslaagde veranderingen te bereiken. Volgens Willem Krooneman gaat het dan ook om een alles behalve 'achter de bureautafel vormgegeven plan': "In de afgelopen maanden hebben we veel met burgers en maatschappelijke organisaties gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. We hebben gemerkt dat het anders kan, zonder dat burgers in de knel komen. Natuurlijk, over de lange termijn bezien is er minder geld en dat dwingt je soms tot het maken van moeilijke keuzes. Wel zie ik dat we met deze manier van werken weer meer één samenleving vormen, oog hebben voor elkaar en onze handen voor een ander uit de mouwen steken. Dit plan draagt bij aan een nog betere samenleving. Ik zie uit naar de behandeling in de raad.< Terug