Projectleiding / procesbegeleiding »

U zoekt u een projectleider of procesbegeleider? coNpact  heeft hierin veel ervaring opgedaan. Zij heeft projecten geleid op het brede terrein van het sociaal domein en  met de relatie tussen welzijn en ruimtelijke ordening.
Lees meer »

Interim Management »

U zoekt een interim-manager? coNpact heeft ervaring als (interim)-manager bij verschillende organisaties. Zij is met name sterk in rollen waar beweging een belangrijk onderdeel van de opdracht is.
Lees meer »

Beleidsadvisering »

U wilt zorgen voor een gedragen beleidsnota bij zowel interne als externe partners? coNpact heeft veel ervaring in interactieve beleidsadvisering, waarbij altijd gezorgd wordt voor een gedragen advies of beleidsnota.
Lees meer »

coNpact voert op dit moment met veel plezier de volgende opdrachten uit:

Adviseur jeugd, Regio AV/ gemeenten Giessenlanden, september 2017-heden

Projectleider personen met verward gedrag, NEO-gemeenten, april 2017-heden

Adviseur transformatie sociaal domein
* Opstellen plan van aanpak en implementatie Personen met verward gedrag en Beschermd thuis
* Lid projectgroep Maatschappelijke Agenda (MAG) en voorzitter klankbordgroep MAG
* Organisatorische doorontwikkeling sociaal team
Gemeente Hardinxveld-Giessendam jan 2017- heden

Doorontwikkeling Sociaal team/CJG 
Doorontwikkeling jongerenwerk
Gemeente Papendrecht nov. 2016-heden

Adviseur 3D :
* Projectleider Pilot 'Een aanpak op maat' gericht op maatschappelijke en financiële ondersteuning voor mensen in de bijstand. 
* Accountmanager participatie
Gemeente Giessenlanden, februari 2016 -heden