< Terug

Beleid versus praktijk…..een combinatie van twee werelden

DATUM: 01-05-2015

In veel gemeenten heeft de transitie en de start van de transformatie onder andere een vertaling gekregen in de sociale teams.  Deze teams vallen in de meeste gevallen onder regie van de gemeente. De afstand tussen beleid en praktijk is hierdoor kleiner geworden, vaak ook letterlijk omdat veel sociale teams in het gemeentehuis gehuisvest zijn.
 

Discrepantie

In 2014 is er veel op papier gezet over de sociale teams. Wat is  de visie, welke doelen stellen we en met welke resultaten?  Wat is de samenstelling van het sociaal team? Is het sociaal team de toegang voor alle burgers of alleen voor meervoudige en complexe vragen?  De gemaakte keuzes krijgen nu een vertaling in de praktijk.
En dan zien we een discrepantie ontstaan. Wat er op papier staat werkt niet altijd meteen in de praktijk. Of misschien wel helemaal niet. Ook denken gemeenten dat ze alles geregeld hebben, terwijl er in de praktijk tegen veel zaken aangelopen wordt waar niet aan is gedacht.
 

Durf!

Het eerste kwartaal van 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het verschil tussen beleid en praktijk. Voor iedereen is het zoeken: burgers, professionals en gemeenten, omdat niet alles meteen zo loopt als we met elkaar hebben bedacht. De toegang en sociale teams zoals ze op papier uitgedacht zijn, moeten tussen de oren komen van burgers en organisaties. Zo kan het gebeuren dat er bijvoorbeeld toch nog teveel enkelvoudige vragen binnenkomen bij een team, terwijl de focus op meervoudig en complex ligt. Dit vraagt om pragmatische oplossingen en flexibiliteit van iedereen.

Maar ook om de praktijk de kans te geven zich te settelen. Na een aantal maanden gaan er lijnen ontstaan die kunnen leiden tot aanscherping en soms tot bijstelling in de praktijk. Durf dit ook te laten gebeuren, zonder meteen te willen ingrijpen of op te schalen. Maar durf ook met elkaar het onbekende te ervaren. Wanneer moet er bijvoorbeeld opgeschaald worden tot beleid en wanneer is het een individueel geval.
 

Vertrouwen

Bestuurders en beleidsmedewerkers hebben nog nooit zo dicht op de praktijk gezeten. En dat betekent ook dat zij vaker met individuele casussen te maken krijgen. Voor veel bestuurders en beleidsmedewerkers een nieuwe wereld. Want wanneer heb je te maken met een incident en wanneer met een crisis?

Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel wil niemand risico lopen. Maar er wordt één ding vergeten. Het is niet zo dat het de eerste keer is dat bijvoorbeeld een kind eerst uit huis geplaatst wordt, maar het is wel voor het eerst dat dit onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt. Voor de gemeente is het dan wel nieuw, maar voor de betrokken professionals niet. Durf als gemeente te vertrouwen dat de juiste keuzes worden gemaakt.

En voor de coördinator en professional van het sociaal team; snap dat het voor de gemeente nieuw is. Zorg voor een open en transparante communicatie zonder in te boeten op de privacy van de burger. Neem de gemeente mee in de stappen die gezet worden.
 

Wees voorbereid

Mocht het toch tot een crisis leiden, omdat bijvoorbeeld een vader dreigt zijn kind niet zonder geweld af te staan, zorg dan dat je als gemeente een duidelijk calamiteitenplan hebt klaarliggen met een afbakening in taken en bevoegdheden. Maar wees ook voorbereid. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om te oefenen met een crisissituatie en het College en de Raad erbij te betrekken.
 
Openheid, transparantie en communicatie zijn kernwoorden. Maar ook de praktijk de kans geven zich te vormen. Uiteindelijk is beleid een leidraad en geen dwangbuis.

 
Sandra Klokman en Nicole Veuger hebben beiden ruime ervaring met de transitie en transformatie in het sociaal domein en met sociale teams. Deze ervaring hebben zij gebundeld.

Nicole Veuger ondersteunt gemeenten als projectleider jeugdzorg en AWBZ. Ook heeft zij inmiddels in tien gemeenten sociale teams vormgegeven een voor een drietal gemeenten een evaluatie uitgevoerd. Nicole voert ook opdrachten uit dicht bij de praktijk, zoals het voorzitten van casus overleggen en rondetafelgesprekken met partners en huishoudens. Zij kan hierdoor goed schakelen tussen beleid en praktijk en zorgt voor een goede verbinding.  Zie verder www.conpact.nl

Sandra Klokman werkt al meer dan 25 jaar in de jeugdzorg. Zij heeft een schat aan ervaring op het gebied van ambulante en residentiële hulpverlening en sociale teams. Zij heeft veel teams aangestuurd en zorgprofessionals opgeleid en gecoached. Sandra heeft veel innovatieve zorgvormen ontwikkeld die inmiddels tot het reguliere aanbod behoren. Team Menskracht uit Amersfoort heeft onder haar leiding de Andree van Es prijs 2011 gewonnen.  Ook voert zij voor gemeenten opdrachten uit in het kader van de transformatie. Zie verder www.dankersklokman.nl

Met dank aan:  Mieke Kat, communicatieadviseur  www.katcomm.nl< Terug