< Terug

Sociaal Team Neerijnen wordt groter

DATUM: 11-01-2016

Het in 2015 gevormde Sociaal Team Neerijnen, dat inwoners ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën, werk en opvoeding, wordt uitgebreid. Het college van Neerijnen stemt in met een uitbreiding van 4 formatieplaatsen naar 4,67 formatieplaatsen.
 

277 hulpvragen

Al in het eerste half jaar van haar bestaan heeft het team 277 hulpvragen in behandeling genomen. Uitgangspunt is dat er binnen een week na de hulpvraag een bezoek bij mensen thuis wordt gebracht. Dat uitgangspunt is waargemaakt. 
 

Vaste begeleider

In het sociaal team zitten medewerkers van verschillende organisaties die nauw samenwerken. Er is één vaste begeleider per huishouden zodat er niet steeds weer andere mensen over de vloer komen bij families die meerdere problemen hebben. Als het team complexe en specialistische vragen niet zelf kan oplossen, wordt specialistische zorg ingeschakeld. < Terug