Dienstverlening

coNpact voert opdrachten uit voor de overheid en semi-overheid op het sociaal domein. Tevens worden opdrachten uitgevoerd op het snijvlak van welzijn en ruimtelijke ordening.  In dit kader heeft coNpact voor een zevental gemeenten van 10.000 inwoners tot 100.000+ opdrachten uitgevoerd als projectleider brede school.

Zij richt zich op:      


coNpact voert opdrachten uit in het brede spectrum van strategisch beleid, projectleiderschap tot opdrachten in de praktijk. Voorbeelden zijn het voorzitten van casusoverleggen en rondetafelgesprekken met partners en huishoudens. Maar ook  het aansturen coördinatoren sociale teams en coaches multiprobleemhuishoudens. Hierdoor kan zij goed schakelen tussen beleid en praktijk en ook zorgen dat hier een goede verbinding ontstaat.